Naftoport

Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport Sp. z o.o. wykonuje przeładunki ropy naftowej i produktów naftowych w Porcie Gdańskim. Spółka stanowi istotny element logistyki dostaw ropy dla polskich i niemieckich rafinerii oraz jej tranzytu, a także lądowo-morskiego przeładunku produktów naftowych.

Stanowiska przeładunkowe NAFTOPORTU zlokalizowane są w zamkniętych basenach Bazy Paliw Portu Północnego w Gdańsku, osłoniętych falochronami i zabezpieczonych przed rozlewami zaporą stałą oraz pneumatyczną. Infrastruktura terminalu przeładunkowego Naftoportu obejmuje pięć stanowisk przeładunkowych o potencjale przekraczającym 44 mln. ton paliw płynnych rocznie.

Strona WWW