Port Gdański Eksploatacja

Port Gdański Eksploatacja S.A. jest portową Spółką operatorską świadczącą usługi w zakresie przeładunków różnego rodzaju towarów pomiędzy morskimi i śródlądowymi środkami transportu (statek, barka), a lądowymi środkami transportu (samochody, wagony). Przeładowywane są ładunki zarówno drobnicowe jak i masowe.

Maksymalna zdolność przeładunkowa wynosi około 6 mln ton ładunków rocznie. Spółka wykonuje usługi na 8 nabrzeżach zlokalizowanych wzdłuż Martwej Wisły po obu jej stronach. Długość wszystkich nabrzeży na których prowadzona jest działalność operatorska wynosi 5 km.

   Referencje PG Eksploatacja  

Strona WWW