ZMPG S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. jest strategicznym partnerem Portowej Straży Pożarnej FLORIAN. Jest jedynym podmiotem zarządzającym portem w Gdańsku - portem o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Potwierdza to znaczenie portu, kontynuację stałej i konsekwentnej polityki rządu w odniesieniu do największych portów w Polsce.

Działalność Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA obejmuje:

  • zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową
  • prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu
  • budowa, rozbudowa, utrzymanie i modernizacja infrastruktury portowej
  • pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu
  • świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej
  • zapewnienie dostępu do portowych urządzeń odbiorczych odpadów ze statków w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwiania

 

Strona WWW