Serwis lądowy

Oferujemy kompleksową obsługę obiektów pod względem przeglądów wszelkiego rodzaju sprzętu przeciwpożarowego oraz instalacji związanych z ochrona życia oraz mienia. Prowadzimy sprzedaż nowego sprzętu ppoż. w bardzo atrakcyjnych cenach.

Wykonujemy, między innymi takie usługi jak:

 • przeglądy techniczne, konserwację, naprawę gaśnic oraz agregatów,
 • przeglądy oraz badanie ciśnienia i wydajności wody hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych wraz z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych węży,
 • przeglądy systemów sygnalizacji pożaru (SAP, SSP),
 • przeglądy instalacji oddymiania oraz wentylacji pożarowej,
 • przeglądy pompowni ppoż.,
 • przeglądy oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego,
 • przeglądy instalacji detekcji gazów m.in. w halach garażowych, kotłowniach oraz innych pomieszczeniach,
 • przeglądy drzwi, bram oraz innych zamknięć ppoż.,
 • przeglądy wyłączników przeciwpożarowych,
 • przeglądy dźwiękowych systemów ostrzegawczych
 • przeglądy stałych instalacji gaśniczych takich jak;
  • systemy gaszenia gazem w tym także instalacje zawierające F-GAZY (gazy zubożające warstwę ozonową tzn. zamienniki halonów),
  • systemy gaszenia pianą, oraz mgłą wodną (w tym analiza przydatności środków pianotwórczych),
  • systemy tryskaczowe, zraszaczowe,
 • przeprowadzanie próbnych ewakuacji budynków,
 • legalizacje zbiorników ciśnieniowych pod nadzorem UDT, TDT, WDT,
 • przeglądy aparatów oddechowych, ucieczkowych,
 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu praktycznego użycia gaśnic,
 • wykonywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
 • oraz wszystko co jest związane z ochroną przeciwpożarową.

Posiadamy własne urządzenie do przetaczania dwutlenku węgla, załadunku proszku oraz nowoczesną linię technologiczną do malowania zbiorników na sucho.

Posiadamy autoryzację największych producentów sprzętu przeciwpożarowego tj.:

 • KZWM Ogniochron (Katowickie Zakłady Wyrobów Metalowych),
 • GZWM (Grodkowskie Zakłady Wyrobów Metalowych),
 • GLORIA.

 

Zobacz też ofertę: serwis morski