Oferta

Działalność Autoryzowanego Serwisu Sprzętu Ppoż. to:

 • przeglądy oraz remonty gaśnic,
 • przegląd, serwis aparatów oddechowych oraz EEBD,
 • przegląd, serwis kompresorów,
 • badanie czystości powietrza,
 • legalizacja i napełnianie butli,
 • przeglądy urządzeń sygnalizacji alarmowych,
 • przeglądy różnego rodzaju stałych i półstałych instalacji gaśniczych,
 • sprzedaż sprzętu przeciwpożarowego,
 • badanie wydajności sieci hydrantowej wewnętrznej i zewnętrznej,
 • próby ciśnieniowe węży hydrantowych,
 • analiza środków pianotwórczych,
 • przegląd drzwi przeciwpożarowych,
 • przegląd oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego,
 • przegląd pomp ppoż.,
 • przegląd zestawów pianowych,
 • przegląd instalacji wykrywania gazów,
 • przegląd instalacji oddymiania,
 • kompleksowy serwis zabezpieczeń ppoż. obiektów.