Urząd Morski w Gdyni

Jeden z trzech urzędów morskich w Polsce, będący terenowym organem administracji morskiej, obejmujący obszarem działania porty, przystanie morskie i pas nadbrzeżny wybrzeża.

  Urząd Morski w Gdyni Urząd Morski w Gdyni Urząd Morski w Gdyni