UDT

Ponad stuletnia instytucja państwowa, powołana w celu zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń i instalacji technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Jako jednostka notyfikowana prowadzi działalność certyfikacyjną i szkoleniową.

  Urząd Dozoru Technicznego