Urząd Morski w Gdyni

Jeden z trzech urzędów morskich w Polsce, będący terenowym organem administracji morskiej, obejmujący obszarem działania porty, przystanie morskie i pas nadbrzeżny wybrzeża.

Czytaj więcej

UDT

Ponad stuletnia instytucja państwowa, powołana w celu zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń i instalacji technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Jako jednostka notyfikowana prowadzi działalność certyfikacyjną i szkoleniową.

Czytaj więcej

KZWM OGNIOCHRON S.A.

Jest liderem na rynku podręcznego sprzętu gaśniczego w Polsce, znanym i obecnym również w innych krajach Unii Europejskiej, gdzie systematycznie wzmacnia swoją pozycję.

Czytaj więcej

Lloyd's Register

Brytyjskie towarzystwo klasyfikacyjne. Najstarsze i jedno z trzech największych w świecie. Świadczy swoje usługi na całym świecie, wykonując oceny i certyfikacje statków, systemów i zakładów w celu poprawy jakości i zwiększenia bezpieczeństwa.

Czytaj więcej

PRS

Polski Rejestr Statków S.A. jest niezależną instytucją rzeczoznawczą, która pomaga zapewnić bezpieczeństwo ludzi, obiektów pływających, lądowych, ładunków i środowiska naturalnego.

Czytaj więcej

GZWM

GZWM S.A. produkuje wysokiej klasy sprzęt przeciwpożarowy, butle gazowe i zbiorniki LPG

Czytaj więcej

DNV GL

Stawiając sobie za cel ochronę życia, majątku i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom poprawę stanu bezpieczeństwa i zrównoważony rozwój działalności.

Czytaj więcej

BIATECH

Profesjonalne rozwiązania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, motoryzacji, urządzeń wspomagających hydranty, gaśnice oraz wodociągi.

Czytaj więcej